The turning point

Voor twee harpen en mezzo-sopraan
The turning point werd geschreven in opdracht van Duo Bilitis, met financiƫle steun van het Fonds Podiumkunsten.
Gepubliceerd door Donemus

The Turning Point is een lied over de keuzes in het leven.

The Turning Point

The calm night is returning

The fire still burning

the colours are turning

Here's the point of the turning

 

But I fear the things I might be learning,

so the choice inside is burning:

forward or returning?

If I could only choose...

 

When you have reached the point of no return

the point is to turn and return

That is the turning point

 

Every life has a turning point

and as we reach our point of no return

we pause, then we turn

 

And in turning, we begin to reflect

and see things that we never saw before

because we reflect ourselves in others

 

It is as if we are looking in a mirror

In its brilliant reflection we can see

the shining illusion of our own mind

It feels as if we are looking at the sun

Our mind is like sunshine!

Het keerpunt

De rustige nacht keert terug

Het vuur brandt nog steeds

de kleuren veranderen

Hier is het keerpunt

 

Maar ik ben bang voor de dingen die ik zou kunnen leren,

dus de keuze binnenin brandt:

vooruit of terug?

Als ik maar kon kiezen...

 

Wanneer je het point of no return hebt bereikt

het punt is om te draaien en terug te keren

Dat is het keerpunt

 

Elk leven heeft een keerpunt

en als we ons point of no return bereiken

pauzeren we, dan draaien we ons om

 

En terwijl we ons omdraaien, beginnen we te reflecteren

en dingen te zien die we nog nooit eerder hebben gezien

omdat we onszelf weerspiegelen in anderen

 

Het is alsof we in een spiegel kijken

In zijn briljante weerspiegeling kunnen we zien

de stralende illusie van onze eigen geest

Het voelt alsof we naar de zon kijken

Onze geest is als zonneschijn!