De Noordewind

Voor mezzo-sopraan, koor en 2 accordeons
De Noordewind werd geschreven ter gelegenheid van de Kurt Thomas Cursus in Utrecht, 2012, in opdracht van de Stichting Kunstfactor en de Kurt Thomas Cursus.
Gepubliceerd door Donemus
De Noordewind is gebaseerd op het gedicht De Noordewind van de Nederlandse dichter Frederik van Eeden.

De Noordewind

De wind waait hoog en kent de mensen niet

 

Hoog wil ik stijgen met de Noordewind,

boven ’t gerucht der stemmen - boven ’t licht

der volle straten. Weg! het warm gewoel

de weke druk van mensen om mij heen!

 

Ik wil eens vrij zijn, eens oneindig vrij,

dat er geen liefde en lachen om mij is,

geen zoete stem, geen blik van vrienden-ogen,

geen weekheid en geen weemoed en geen lust.

 

’k Wil eenzaam stijgen in de Noordewind,

die in de kille nacht gestadig waait

groot en onwetend.

Stijgend wil ik neerzien

met koude blik en onbewogen mond

op wat voor eeuwig wegzinkt onder mij.

 

En als de passies, die ’k heb liefgehad,

zich aan mijn kleedren hechten en ’t gelaat

met schreien heffen en mij angstig vragen,

hen niet alleen te laten in de nacht...

 

dan zal ik zwijgend hun gekromde handen

losmaken van mijn kleed, -en als zij vallen

zal ik niet sidd’ren bij de doffe slag...

 

maar zingend rijzen in de koude nacht.